ENFP kim jest ten typ osobowości?

ENFP to jeden z 16 typów osobowości według terminologii MBTI. Osoby o typie osobowości ENPF według różnych źródeł stanowią do 8% ogólnej populacji, w tym większość stanowią kobiety. Być może

MBTI po polsku, czyli problem z tłumaczeniami

Jak wiecie, w przypadku wielu pojęć stosowanych z powodzeniem w języku angielskim problematyczna staje się kwestia ich odpowiedniego przetłumaczenia na język polski. Dlatego stworzyłam krótki artykuł, w którym tłumaczę MBTI

INTJ kim jest ten typ osobowości?

Jeden z najrzadziej występujących typów osobowości według MBTI to INTJ. Na różnych stronach internetowych możemy znaleźć rozmaite określenia dla tego typu osobowości, takie jak Strateg, Architekt czy Mastermind. Ogólne opisy