INTJ kim jest ten typ osobowości?

Jeden z najrzadziej występujących typów osobowości według MBTI to INTJ. Na różnych stronach internetowych możemy znaleźć rozmaite określenia dla tego typu osobowości, takie jak Strateg, Architekt czy Mastermind. Ogólne opisy