ENFP kim jest ten typ osobowości?

ENFP to jeden z 16 typów osobowości według terminologii MBTI. Osoby o typie osobowości ENPF według różnych źródeł stanowią do 8% ogólnej populacji, w tym większość stanowią kobiety. Być może